Ga naar inhoud

CEMM Display

CEMM Display maakt het mogelijk de gegevens uit de CEMM op een beeldscherm te tonen, bijvoorbeeld bij de ingang van uw bedrijf. Zo kunnen klanten en medewerkers in één oogopslag zien hoeveel energie er wordt opgewekt en verbruikt. CEMM Display is een webapplicatie die getoond kan worden in een fullscreen webbrowser of in een kioskmodus. De webapplicatie is te benaderen via een unieke URL die wordt gegenereerd bij het aanmaken van een Display.

Release informatie

CEMM display zal worden uitgebracht in versie 1.6.0 in juli 2024.

Over CEMM Display

Een CEMM Display kan worden aangemaakt in de CEMM en bestaat uit één of meerdere pagina's. Iedere pagina kan worden ingericht met widgets die realtime gegevens tonen, zoals de opbrengst van zonnepanelen of het verbruik van elektriciteit. Ook is het mogelijk om een eigen logo toe te voegen en de layout van de pagina's aan te passen. De pagina's zijn zelf in te richten met widgets, vergelijkbaar met het instellen van een aangepast dashboard.

Er zijn twee varianten van CEMM Display: lokaal en extern. Het belangrijkste verschil is de locatie waar de webapplicatie wordt gehost. Een lokaal CEMM Display wordt gehost op de CEMM en is alleen te benaderen vanuit hetzelfde netwerk als de CEMM. Een extern CEMM Display wordt gehost in de cloud en is vanuit elk netwerk te benaderen via een unieke URL.

Een lokaal CEMM Display is een eenmalige aanschaf en blijft onbeperkt geldig. Een extern CEMM Display moet jaarlijks worden verlengd door middel van een activatiecode.

Lokaal CEMM Display Extern CEMM Display
Realtime gegevens
Eigen logo
Zelf in te richten pagina's
Netwerk Lokaal Extern
Kosten Eenmalig Jaarlijks te verlengen

CEMM Display is ontworpen om in een moderne browser (Chrome/Chromium/Edge of Firefox) fullscreen te worden getoond op een resolutie van 1920x1080.

Configuratie

Extern display

Het is alleen mogelijk externe displays aan te maken en te beheren via het portaal, of via de app (indien ingelogd).

CEMM Display is te beheren via de instellingen van de CEMM. Ga naar Instellingen > Applicaties en klik bij lokale applicaties of externe applicaties op 'Display aanmaken'. Vul een naam in voor het display en klik op 'Opslaan'. Voor het aanmaken van een extern display is een activatiecode nodig, deze is te verkrijgen via de Cedel webshop. Na het aanmaken verschijnt het display in de tabel met applicaties. Kies rechts bij de opties voor 'Configureer' om het display in te richten. Er opent een nieuwe pagina met alle instellingen voor dit display.

Bewerken

In het bovenste blok staat de URL die gebruikt kan worden om het display te tonen. Voor een lokaal display is deze URL alleen te benaderen binnen hetzelfde netwerk als de CEMM. Voor een extern display is deze URL vanuit elk netwerk te benaderen.

Standaard wordt linksboven op het display het CEMM logo getoond, via de instelling Aangepast logo kun je een eigen logo selecteren. Ga in dat geval eerst naar Instellingen > Media om een logo te uploaden.

Pagina's

Ieder display bestaat uit één of meerdere pagina's. Klik op 'Pagina toevoegen' en kies een type om deze toe te voegen. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de meters die op de CEMM zijn ingesteld.

Na het toevoegen van een pagina verschijnt deze in de tabel. Als er meerdere pagina's zijn, kun je hier de tijdsduur instellen hoe lang een pagina getoond moet worden en de volgorde aanpassen.

Zolang een pagina nog niet is bewerkt, is het mogelijk de layout te wijzigen (via de dropdown in de tabel). Hier kan je kiezen uit:

  • widgets (4 kolommen, 2 rijen)
  • afbeelding
  • widgets + afbeelding (2 kolommen, 2 rijen en een afbeelding op de rechter helft)
  • afbeelding + widgets (2 kolommen, 2 rijen en een afbeelding op de linker helft)
  • afbeelding + afbeelding (2 afbeeldingen naast elkaar)

Klik op Bewerken om de inhoud van een pagina in te stellen. Voeg widgets toe of selecteer een afbeelding, afhankelijk van de gekozen layout. Het wordt aangeraden om het display in te stellen vanaf een computer zodat de layout van widgets overeenkomt met hoe deze worden getoond op het display.

Na het bewerken klik je op 'Opslaan' om de wijzigingen door te voeren. Ververs hierna de pagina van het display om de wijzigingen te zien. Het is ook mogelijk een display op afstand te herladen door bij de opties van een display te kiezen voor 'Verversen'.

Extern display verlengen

Een extern display kan verlengd worden via de optie 'Verlengen' bij de opties van een display. Vul de activatiecode in en klik op 'Toepassen'. De activatiecode is te verkrijgen via de Cedel webshop.

Extern display overdragen

Zie Externe applicatie overdragen voor meer informatie over het overdragen van een extern display.

Thema & taal

Het thema (licht of donker) en de taal van CEMM Display zijn in te stellen door de instellingen van de browser aan te passen.