Ga naar inhoud

Netwerk

De CEMM moet via een ethernetkabel worden voorzien van internet. De CEMM krijgt via DHCP een IP-adres toegewezen. Het is niet mogelijk een statisch IP-adres in te stellen, wel kan je een DHCP-reservering maken voor het MAC-adres van de CEMM. Iedere CEMM heeft een uniek vast MAC-adres dat na de eerste keer opstarten niet meer zal veranderen. Het MAC adres is te vinden onder 'Instellingen' > 'Systeem'.

Lokale communicatie

Bij gebruik van de lokale CEMM website communiceren de browser/app en de CEMM met elkaar via poorten 80 (HTTP) en 8090 (HTTP WebSocket).

Communicatie met de cloud

De CEMM communiceert met de cloud via standaard HTTP berichten, waaronder ook WebSockets. Alle communicatie is outbound, daarom werkt de CEMM in bijna alle netwerken zonder enige configuratie. Voor de volledigheid volgt hier een overzicht van hostnames en poorten:

Hostname Port (TCP)
cemm-updates.energybytes.nl 443
cemm.energybytes.nl 443
cemm-notifications.energybytes.nl 443

Indien extra ondersteuning wordt ingeschakeld maakt de CEMM een uitgaande SSH-verbinding naar één van onze servers (reverse ssh tunnel).

Port forwarding en proxy

Als je gebruik maakt van Externe bereikbaarheid is het niet nodig om port forwarding in te stellen.

Wil je geen gebruik maken van externe bereikbaarheid? Dan kan je de CEMM niet via het portaal of de app bekijken. Je kan wel via een rechtstreekse verbinding de CEMM openen (zoals het lokale IP-adres of hostname). Dat kan ook vanuit een ander netwerk als je port forwarding, een proxy of een VPN instelt. Het is niet verstandig de CEMM bloot te stellen aan het internet, maak minstens gebruik van een IP-whitelist. De CEMM heeft hier geen ondersteuning voor, dus dat moet via een ander apparaat zoals een router geregeld worden.

De CEMM website moet met de CEMM backend kunnen communiceren via poort 80 (HTTP) en 8090 (HTTP WebSocket).

NTP

De CEMM synchroniseert tijd met NTP servers. Standaard wordt via DHCP een NTP server aangeraden, deze wordt vervolgens door de CEMM gebruikt. Het is belangrijk dat de tijd van deze NTP server klopt, want als de tijd afwijkt zal de CEMM in het verleden/de toekomst loggen. Wat kan leiden tot verschillende problemen, waaronder gegevensverlies. Op de pagina 'Instellingen' > 'Systeem' zal een waarschuwing worden getoond als er een afwijking in de tijd wordt gedetecteerd.