Ga naar inhoud

Webhooks

Betaalde module

Deze module is te bestellen via de webshop. Lees meer over modules.

De webhook module biedt de mogelijkheid om gegevens uit de CEMM in andere systemen te gebruiken. De gegevens worden direct vanuit de CEMM naar de door jou ingestelde URL verzonden als HTTP POST bericht. De server ontvangt dan een JSON object met onder andere het CEMM ID en gegevens van meters. Je stelt zelf in welke gegevens worden verstuurd en hoe vaak dit gebeurt. De identiteit van de CEMM kan door de server worden geverifieerd via een API key in de URL of een header, of via een HMAC sleutel.

Webhook instellen

Ga naar 'Gereedschap' > 'Webhooks' en klik op 'Webhook toevoegen'. Er opent een popup met alle mogelijke opties.

 • URL de volledige URL zoals https://cemm.nl/api/v1/cemm-webhook?api_key=102b22e1afe363064c34ad2328f1f5814bbd727
 • SSL verifiëren maakt het mogelijk SSL verificatie uit te zetten. Dit is handig voor het geval de CEMM niet overweg kan met het servercertificaat.
 • Extra headers een lijst met extra headers. Zet iedere header op een nieuwe regel en scheid naam en waarde met een dubbele punt. Zie het volgende voorbeeld:
  X-Mijn-Header: een bepaalde waarde
  nog-een-header: 123456-abc
  
 • HMAC sleutel stel een sleutel in zodat de CEMM berichten kan ondertekenen (zie paragraaf HMAC). Klik op de knop om een sleutel te genereren.
 • Interval stel in hoe vaak de CEMM gegevens stuurt. De opties zijn: 1 minuut, 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten, ieder uur, iedere dag. Het gekozen interval wordt afgestemd op de werkelijke tijd. Een webhook met een interval van bijv. 15 minuten wordt uitgevoerd om bijv. 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, etc..
 • Kanalen bij iedere meter horen één of meer kanalen. Een kanaal is bijvoorbeeld 'vermogen', 'energie' of 'voltage'. Kies zelf per meter welke kanalen worden meegestuurd. Bekijk hier een overzicht van veelvoorkomende kanalen.
 • Onderwerpen geef aan welke waardes meegestuurd moeten worden, zie paragraaf 'Kanalen en onderwerpen' voor meer informatie

Kanalen en onderwerpen

De CEMM verzamelt heel veel verschillende gegevens, meestal heb je niet alles nodig, daarom kun je bij kanalen en onderwerpen exact aangeven waar je in bent geïnteresseerd. Niet alle combinaties van kanalen en onderwerpen bestaan, zie onderstaande tabel voor de mogelijke onderwerpen/combinaties.

Onderwerp Sleutel vermogen, flow, voltage, ...
(AVG)
energie, volume
(COUNTER, PULSE)
berekende data, tarieven
(CALCULATED, TARIFF)
Actueel realtime
Meterstand reading
Vandaag this/day
Deze maand this/month
Dit jaar this/year
Afgelopen minuut last/minute
Afgelopen kwartier last/15minutes
Afgelopen uur last/hour
Gisteren last/day
Afgelopen maand last/month
Afgelopen jaar last/year

Gegevens

Onderstaand voorbeeld is de JSON body van een webhook waarbij van de slimme meter (smartmeter-dsmr) data van drie kanalen wordt verstuurd:

 • electric_energy_import_t1
 • electric_energy_import_t2
 • electric_power_import

En van drie onderwerpen: realtime, reading en last/day.

{
  "format": "basic-v1",
  "cemm": 23000060,
  "time": 1701869760,
  "data": {
    "smartmeter-dsmr": {
      "electric_energy_import_t1": {
        "realtime": null,
        "reading": {
          "time": 1701869700,
          "value": 108446.491
        },
        "last/day": {
          "time": 1701817140,
          "value": 68.83699999999953
        }
      },
      "electric_energy_import_t2": {
        "realtime": null,
        "reading": {
          "time": 1701869700,
          "value": 145843.763
        },
        "last/day": {
          "time": 1701817140,
          "value": 125.1480000000156
        }
      },
      "electric_power_import": {
        "realtime": {
          "time": 1701869776,
          "value": 4340
        },
        "reading": null,
        "last/day": {
          "time": 1701817140,
          "value": 8076.414408153813
        }
      }
    }
  }
}

De time in de root is het moment waarop de webhook is gestart. De time bij ieder onderwerp is de tijd waarop die value voor het laatst werd bijgewerkt.

De waardes van onderwerp realtime van electric_energy_import_t1 en electric_energy_import_t2 zijn null omdat energie geen realtime waarde heeft. Omgekeerd is de waarde van reading van electric_power_import leeg omdat een vermogen geen meterstand heeft. Andere onderwerpen kunnen ook op null staan als de CEMM geen (recente) waarde heeft vastgelegd. Daarnaast heeft een meter die vandaag is toegevoegd nog geen last/day, dit geldt ook voor o.a. last/month en last/year. De waarde hiervoor zal dan ook null zijn.

Handmatig uitvoeren

Tijdens het configureren van webhooks is het handig om de webhook meteen te kunnen testen. Klik rechtsboven in het blok van de webhook om het opties menu te openen en kies voor 'Nu uitvoeren'. Het webhook request wordt binnen enkele secondes uitgevoerd. Hierna zal de status verschijnen.

Status

Per webhook worden de vijf laatste statussen bijgehouden. Deze zijn zichtbaar op de overzichtspagina. De status bevat het tijdstip, het ruwe HTTP request, de eerste 1000 karakters van het antwoord (indien beschikbaar) en de HTTP status code (indien beschikbaar).

Timeout

Ieder webhook request van de CEMM naar de server moet binnen 5 seconde worden voltooid, anders treedt er een timeout op. Dit is ingebouwd om de resources van de CEMM te beschermen. Als je meer tijd nodig hebt om het request te verwerken raden we aan om de binnenkomende gegevens in een achtergrondproces te verwerken. Op die manier kan het request snel voltooid worden.

HMAC

Door een HMAC sleutel in te stellen kan de CEMM de inhoud van HTTP berichten ondertekenen. Op de server kan de inhoud van het bericht worden geverifieerd. Hiervoor moet de sleutel vooraf gedeeld worden.

De HMAC hash wordt gemaakt op basis van de JSON POST body, de opgegeven sleutel en de hash functie SHA-512. De hash wordt vervolgens met het bericht meegestuurd in de header X-Signature.

Hier volgen twee voorbeelden van het verifiëren van een HMAC:

python
import hashlib
import hmac

headers = {"X-Signature": "f686cf234fb863d761c9fa690d032e4259ac214936888102b22e1afe363064c34ad2328f1f5814bbd727dfd30280bc727730682a9534572a7a0e07f2d74c1d24"}
body = '{"format":"basic-v1","cemm":23000060,"time":1701869760,"data":{"smartmeter-dsmr":{"electric_energy_import_t1":{"realtime":{"time":1701869776,"value":108446.491}}}}}'
CEMM_HMAC_SECRET = "abcdef"

signature = hmac.new(CEMM_HMAC_SECRET.encode("utf-8"), body.encode("utf-8"), digestmod=hashlib.sha512)
is_valid = hmac.compare_digest(headers["X-Signature"], signature.hexdigest())
print(is_valid)
PHP
$headers = getallheaders();
$json = file_get_contents('php://input');

$secret = "abcdef";
$actual_hash = hash_hmac("sha512", $json, $secret);
$expected_hash = $headers["X-Signature"];

$is_valid = hash_equals($expected_hash, $actual_hash);
echo $is_valid;

Extra voorbeeld 1

Instellingen

Gekozen kanalen

Request

De keys onder data hebben de volgende betekenis:

 • zon en water verwijzen naar de twee meters (de keys zullen niet wijzigen als je achteraf de naam van de meter aanpast).
  • het volgende niveau zijn de keys van de kanalen. Voor zon zijn dat electric_energy_import en electric_power_import, voor water zijn dat volume en flow. De kanalen worden bepaald door het type meter dat is aangesloten.
   • het volgende niveau zijn de onderwerpen die bij het instellen van de webhook zijn gekozen. In het voorbeeld realtime, reading, this/day, this/month, last/hour en last/day.
POST https://wiki.cemm.nl/
User-Agent: CEMM/1.4.1
Content-Type: application/json
Content-Length: 1214
{
  "format":"basic-v1",
  "cemm":23000051,
  "time":1709131860,
  "data":{
   "zon":{
     "electric_energy_import":{
      "realtime":null,
      "reading":{
        "time":1709131680,
        "value":19924.468354439534
      },
      "this/day":{
        "time":1709131680,
        "value":3.9249999999999874
      },
      "this/month":{
        "time":1709131680,
        "value":122.93600000000406
      },
      "last/hour":{
        "time":1709128740,
        "value":0.5410000000000004
      },
      "last/day":null
     },
     "electric_power_import":{
      "realtime":{
        "time":1709131795,
        "value":258.34534176860836
      },
      "reading":null,
      "this/day":{
        "time":1709131680,
        "value":248.43580553623997
      },
      "this/month":{
        "time":1709131680,
        "value":185.50925059014241
      },
      "last/hour":{
        "time":1709128740,
        "value":542.02723000405
      },
      "last/day":null
     }
   },
   "water":{
     "volume":{
      "realtime":null,
      "reading":{
        "time":1709131680,
        "value":-17.776000824174844
      },
      "this/day":{
        "time":1709131680,
        "value":0
      },
      "this/month":{
        "time":1709131680,
        "value":0
      },
      "last/hour":{
        "time":1709128740,
        "value":0
      },
      "last/day":null
     },
     "flow":{
      "realtime":{
        "time":1709131795,
        "value":0.0
      },
      "reading":null,
      "this/day":{
        "time":1709131680,
        "value":0.0
      },
      "this/month":{
        "time":1709131680,
        "value":0.0
      },
      "last/hour":{
        "time":1709128740,
        "value":0.0
      },
      "last/day":null
     }
   }
  }
}

Extra voorbeeld 2

POST https://wiki.cemm.nl/
User-Agent: CEMM/1.4.1
Content-Type: application/json
Content-Length: 7605
{
  "format":"basic-v1",
  "cemm":23000060,
  "time":1709132955,
  "data":{
    "smartmeter-dsmr":{
      "electric_energy_import_t1":{
        "realtime":null,
        "reading":{
          "time":1709132760,
          "value":112116.728
        },
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":28.69999999999709
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":33.40700000000652
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":1905.0019999999931
        }
      },
      "electric_energy_import_t2":{
        "realtime":null,
        "reading":{
          "time":1709132760,
          "value":149467.436
        },
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":36.89400000000023
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":33.038999999989755
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":1604.4279999999853
        }
      },
      "electric_energy_export_t1":{
        "realtime":null,
        "reading":{
          "time":1709132760,
          "value":48138.559
        },
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":0.0
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":0.0
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":70.1730000000025
        }
      },
      "electric_energy_export_t2":{
        "realtime":null,
        "reading":{
          "time":1709132760,
          "value":58934.256
        },
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":0.3080000000045402
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":5.552999999999884
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":19.868999999998778
        }
      },
      "electric_power_import":{
        "realtime":{
          "time":1709132893,
          "value":1120.0
        },
        "reading":null,
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":4035.0677789363885
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":2782.3546860572496
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":3884.556879346602
        }
      },
      "electric_power_export":{
        "realtime":{
          "time":1709132893,
          "value":0.0
        },
        "reading":null,
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":27.262426138338547
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":237.6348107109882
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":61.37119799971558
        }
      },
      "tariff_import_low":{
        "realtime":null,
        "reading":null,
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":0.0
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":0
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":0
        }
      },
      "tariff_import_high":{
        "realtime":null,
        "reading":null,
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":0.0
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":0
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":0
        }
      },
      "tariff_export_low":{
        "realtime":null,
        "reading":null,
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":0.0
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":0
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":0
        }
      },
      "tariff_export_high":{
        "realtime":null,
        "reading":null,
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":0.0
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":0
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":0
        }
      },
      "electric_usage_power":{
        "realtime":{
          "time":1709132760,
          "value":4468.5208092301145
        },
        "reading":null,
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":6189.922344948609
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":5002.196890784957
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":4273.426488144169
        }
      },
      "electric_usage_energy":{
        "realtime":{
          "time":1709132760,
          "value":0.07724670409411191
        },
        "reading":null,
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":104.47005627440683
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":126.76181353760086
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":4081.1401252780483
        }
      },
      "voltage":{
        "realtime":{
          "time":1709132887,
          "value":225.52859497070312
        },
        "reading":null,
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":223.5587521518232
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":225.55949949896805
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":224.96433063381807
        }
      }
    },
    "eastron-sdm72d":{
      "electric_energy_import":{
        "realtime":null,
        "reading":{
          "time":1709132760,
          "value":763.3569946289062
        },
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":16.0570068359375
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":9.86297607421875
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":229.64297485351562
        }
      },
      "electric_energy_export":{
        "realtime":null,
        "reading":{
          "time":1709132760,
          "value":776.322021484375
        },
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":10.10601806640625
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":18.46002197265625
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":233.24900817871094
        }
      },
      "electric_power_import":{
        "realtime":{
          "time":1709132887,
          "value":0.0
        },
        "reading":null,
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":986.9791716452116
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":403.9844269462078
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":180.90035580554255
        }
      },
      "electric_power_export":{
        "realtime":{
          "time":1709132887,
          "value":1779.3206787109375
        },
        "reading":null,
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":626.618709519146
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":757.3359520594064
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":156.23585151712632
        }
      }
    },
    "zon-huawei":{
      "electric_power_import":{
        "realtime":{
          "time":1709132889,
          "value":1901.969482421875
        },
        "reading":null,
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":1247.5659812210574
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":1286.1269798498952
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":194.55099319039567
        }
      },
      "electric_energy_import":{
        "realtime":null,
        "reading":{
          "time":1709132760,
          "value":45211.69921875
        },
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":20.1640625
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":31.1328125
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":293.203125
        }
      },
      "electric_energy_export":{
        "realtime":null,
        "reading":{
          "time":1709132760,
          "value":654.0829467773438
        },
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":0.09698486328125
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":0.17401123046875
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":4.9580078125
        }
      }
    },
    "laadpaal-1":{
      "electric_power_import":{
        "realtime":{
          "time":1709132887,
          "value":10.27
        },
        "reading":null,
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":1365.5888912061178
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":703.9443515482691
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":118.73642770230836
        }
      },
      "electric_power_export":{
        "realtime":{
          "time":1709132887,
          "value":0
        },
        "reading":null,
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":3.7539103232533884e-05
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":0.0
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":0.051200749131142975
        }
      },
      "electric_energy_import":{
        "realtime":null,
        "reading":{
          "time":1709132760,
          "value":311.7
        },
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":22.129999999999995
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":17.170000000000016
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":179.72468750000002
        }
      },
      "electric_energy_export":{
        "realtime":null,
        "reading":{
          "time":1709132760,
          "value":0.15
        },
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":0.0
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":0.0
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":0.2209995460510254
        }
      }
    },
    "sdm630-l1":{
      "electric_power_l1":{
        "realtime":{
          "time":1709132889,
          "value":1238.5511474609375
        },
        "reading":null,
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":590.6241447116944
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":303.3399274113759
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":138.11782871744913
        }
      },
      "electric_energy_import_l1":{
        "realtime":null,
        "reading":{
          "time":1709132760,
          "value":15389.361328125
        },
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":9.6044921875
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":7.3720703125
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":209.8681640625
        }
      },
      "electric_energy_export_l1":{
        "realtime":null,
        "reading":{
          "time":1709132760,
          "value":0.0
        },
        "this/day":{
          "time":1709132760,
          "value":0
        },
        "last/day":{
          "time":1709111695,
          "value":0
        },
        "last/month":{
          "time":1709111695,
          "value":0
        }
      }
    }
  }
}