Ga naar inhoud

Probleemoplossing: Modbus RTU

Als er op de Meters pagina een foutmelding staat zoals: Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote slave/Unable to decode response betekent dit dat de CEMM geen antwoord krijgt van de Modbus meter. Hieronder staan een aantal handelingen beschreven om uit te zoeken waarom de communicatie niet goed verloopt.

Instellingen controleren

Controleer de volgende instellingen via het display van de meter:

  • baudrate, deze is standaard 9600
  • parity, deze is standaard N (None)
  • adres

Bovenstaande instellingen moeten overeenkomen met de instellingen in de CEMM. Deze zijn (voor toegevoegde meters) te controleren op de pagina 'Instellingen' > 'Meters' en klik dan onder 'Geavanceerd gebruik' op de link 'Modbus RTU'.

Bovenaan de pagina staan de baudrate en parity instellingen van de bus. De adressen staan in de tabel 'Apparaten'.

Bedrading controleren

Staan de instellingen goed, maar is er nog steeds geen communicatie tussen de CEMM en de Modbus meters? Controleer dan de aansluiting van de A en B aders van de modbuskabel. Hieronder staat een schema voor de aansluiting van drie meters:

Is de aansluiting goed, maar werkt het nog steeds niet? Sluit dan eerst één meter aan op de bus en kijk of die nu wel werkt.

Communicatie indicator

Op het display van de Eastron kWh meters is te zien of ze via Modbus worden uitgelezen. Bij normale communicatie met de CEMM zal onderstaand icoon iedere 10s even zichtbaar zijn. Als het icoon helemaal niet zichtbaar is, worden de berichten vanuit de CEMM niet ontvangen.