Ga naar inhoud

Media

De instellingen pagina Media maakt het mogelijk om afbeeldingen te uploaden naar de CEMM. Deze afbeeldingen kunnen vervolgens gebruikt worden in bepaalde widgets of in CEMM Display.

Uploaden

Klik op 'Selecteer een bestand' en kies een afbeelding vanaf je computer. Klik vervolgens op 'Uploaden' om de afbeelding naar de CEMM te sturen. De afbeelding is nu beschikbaar in de lijst en kan worden gebruikt in widgets of CEMM Display.

De maximale grootte van een afbeelding is 5MB, er zit geen beperking op het type bestand (PNG, JPG, SVG, WEBP, etc.).

Iedere CEMM heeft een limiet van 30 MB. Als dat limiet is bereikt is het niet meer mogelijk om afbeeldingen te uploaden. Zorg er daarom voor dat afbeeldingen niet onnodig groot zijn, dit helpt ook bij de snelheid van het laden van pagina's.

Verwijderen

Bij het verwijderen van een afbeelding wordt niet gecontroleerd of deze wordt gebruikt in widgets, CEMM Display of een andere toepassing. Het is daarom aan te raden om eerst te controleren of de afbeelding niet meer wordt gebruikt voordat deze wordt verwijderd.

Synchronisatie

Om de weergave van afbeeldingen via het portaal of de app mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat afbeeldingen in de cloud worden opgeslagen. Dit betekent dat afbeeldingen die op de CEMM worden geĆ¼pload, ook worden gesynchroniseerd naar de cloud. Dit process wordt op de achtergrond uitgevoerd zolang de functie 'Externe bereikbaarheid' is ingeschakeld.